Zamykając lub modernizując przedsiębiorstwo spotykamy się z zagadnieniem likwidacji sprzętu, którego użytkowaliśmy w firmie. Jest to problem nie tylko tego, do jakiego zakładu go oddać, ale również jak zrobić to zgodnie z obowiązującym prawem.