Zamykając lub modernizując przedsiębiorstwo spotykamy się z zagadnieniem likwidacji sprzętu, którego użytkowaliśmy w firmie. Jest to problem nie tylko tego, do jakiego zakładu go oddać, ale również jak zrobić to zgodnie z obowiązującym prawem.

Wyposażenie do utylizacji

Pozbywając się maszyn, elektroniki czy przyrządów należy zwrócić uwagę na to, które z nich są zawarte jako środki trwałe firmy. Wtedy postępowanie jest zależne od kapitału włożonego do firmy oraz umów zawartych na owe środki materialne. Działalność gospodarcza w Polsce, w której sprzedajemy towary lub usługi wymaga posiadania kasy fiskalnej. Pomaga ona w rejestrze obrotu produktów i kwot z handlu w naszym przedsiębiorstwie. Wycofanie naszego przedsiębiorstwa, awaria kasy lub zapełnienie jej pamięci to przypadki, kiedy należy pożegnać ze urządzeniem fiskalnym.

Procedura likwidacji

Po spełnieniu warunków, które wymagają od nas zdelegalizowania sprzętu, musimy postępować według kilku reguł. Najpierw należy wygenerować raport dzienny oraz miesięczny (nawet, gdy nie jest to ostatni dzień miesiąca). Od tego czasu nie możemy korzystać ze sprzętu i musimy do 7 dni złożyć wniosek o wykonanie odczytu pamięci fiskalnej do Urzędu Skarbowego. Ta czynności powinna być wykonana przez wykwalifikowanego serwisanta, w obecności przedstawiciela Urzędu. Efektem tego jest protokół z odczytanej pamięci fiskalnej – dla każdej z trzech stron porozumienia. Zawiera on niezbędne instrukcje i informacje.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji, składamy go do właściwego dla nas Urzędu Skarbowego. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, pomimo braku wyznaczonego terminu w przepisach. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych komplikacji i wyjaśnień w urzędach.
Ostatnim etapem, gdy rozwiążemy kwestie prawne, jest pozbycie się urządzenia fizycznego. Dla wielu nie jest jasne, gdzie utylizować kasę fiskalna? Istnieje kilka sposobów. Pierwszy z nich to odsprzedanie jej firmie serwisującej lub na rynku wtórnym. Inny sposób to oddanie kasy do recyklingu w punkcie zbiorów złomu elektronicznego. Pamiętajmy, by przy oddawaniu lub sprzedaży zwrócić uwagę, czy dane miejsce wystawi nam odpowiedni dokument, poświadczający o przyjęciu naszej kasy. Ostatecznie możemy ją sobie zachować i przechowywać w dowolnym miejscu.

Wycofując z użytku sprzęt należy zrobić to z głowa i legalnie. Nie tylko z powodu prawnych, ale i z faktu dbania o środowisko. Warto wspomnieć, że likwidując kasę fiskalną, na którą dostaliśmy dofinansowanie, istnieje konieczność zwrotu dofinansowania, jeżeli zdecydujemy się na to przed upływem 3 lat od dostania środków na jej zakup.